BINNENLADER VERVOER

QR%20bouwvervoer%20laadvloer.jpeg

INSTRUCTIE

Binnenlader%20proces%20naar%20bouw3

Ook het flexibele binnenladertransport kent korte laad- en lostijden. De elementen worden in de fabriek rechtstreeks op de laadvloeren geladen. De voorgeladen laadvloeren worden door onze binnenladers opgepakt en op de bouwplaats onder de kraan gezet. Met een buffer van 2 tot 3 laadvloeren kan de montageploeg zonder vertraging snel monteren. Er is geen vertraging of wachttijd voor de fabriek, het transport en de montage.

   SNEL EN ZONDER VERTRAGING
   IN DE FABRIEK DIRECT OP LAADVLOER LADEN 
   VERVOER MET KORTE LAAD- EN LOSTIJD
   MONTEREN ZONDER VERTRAGING

Fabriek

In de fabriek kunnen de elementen direct op de laadvloeren geladen worden. Hierdoor worden extra handelingen zoals het vervoer naar het tasveld, het plaatsen in een pennenrek en het weer beladen van de vrachtwagen voorkomen. Maar ook de tijdsdruk voor het beladen van de vrachtwagen wordt voorkomen. Bij tijdleveringen moet dat altijd direct gebeuren terwijl er eigenlijk productie uitgereden moet worden. En er wordt voorkomen dat de laadploeg moet wachten op een vrachtwagen die nog beladen moet worden terwijl de overige werkzaamheden al gereed zijn. 
Met lege laadvloeren op voorraad kan op elk gewenst moment geladen worden en extra uren voorkomen. 

Transport

Voor een vlekkeloos proces worden er vooraf meerdere beladen laadvloeren op de bouw gezet. Na het monteren van de eerste laadvloer gaan wij een volgende beladen laadvloer brengen en de lege retour nemen. Bij een juiste afroep is er altijd een lege laadvloer en is de vrachtwagen binnen 20 minuten weer weg van de bouw. Als er geen lege laadvloer is gaat de vrachtwagen zonder laadvloer retour en bij de volgende vracht neemt de chauffeur meerdere opgestapelde laadvloeren retour.
Omdat er altijd een buffer is van minimaal 2 laadvloeren ontstaan er voor de montageploeg geen wachturen als er een keer vertraging is tijdens het transport.

Montage

Met het wisselsysteem van laadvloeren zijn er altijd elementen voorradig en omdat elementen apart gezekerd staat kan elk gewenst element van de laadvloer gehaald worden. Hierdoor kan er snel gemonteerd worden.
Het is belangrijk dat de afroeptijd het moment is waarop de eerste laadvloer op de bouw leeg is. Vanaf dat moment kan het transport een nieuwe volle laadvloer brengen en een lege retour nemen. Tijdens het wisselen staan er dan nog minimaal 2 beladen laadvloeren en met deze buffer kan er geen stilstand ontstaan bij een eventuele vertraging in de aanvoer.
Het is een groot voordeel dat er geen problemen en kosten ontstaan als de geplande montage sneller en langzamer gaat dan verwacht. 

Lange elementen

Het is efficient om elementen zo groot mogelijk te produceren. Hierdoor dalen de productie en de montage kosten. Met onze nieuwe uitschuifbinnenladers kunnen wij zonder exceptionele kosten elementen van 4 meter hoog en 13 meter lang vervoeren.

Een standaard binnenlader vervoert elementen van 9,50m lang en 4,00m hoog. Daarnaast heeft Bouwvervoer voertuigen voor 10m elementen en dit is nu uitgebreid met voertuigen die 13m elementen kunnen vervoeren.

Binnenlader%20uitschuif%20schets@0.5x
Binnenlader%20uitschuif

Veiligheid en wetgeving 

Een transport over de openbare weg mag alleen plaatsvinden als het voertuig in totaal niet te zwaar is, maar ook elke as afzonderlijk moet goed beladen zijn. De juiste gewichtverdeling is lastig en daarom zitten op onze voertuigen aslastmeters.

Als bij een politie controle 1 as meer dan 20% te zwaar is mag het voertuig niet verder rijden en moet er een kraan komen om over de laden. Dit betekent dat vrachten niet zwaarder mogen zijn dan 28.000kg en dat lange elementen niet mogen uitsteken. Als de vracht zwaar en kort is kan het nodig zijn voor het beladen het kopschot van de laadvloer naar achteren te plaatsen. 

Losliggende materialen kunnen onderweg snel van de auto vallen en het overige verkeer in gevaar brengen. Controleer altijd of al het vulhout vast ligt.
Een beladen laadvloer is zwaar, hoog en smal. Om te voorkomen dat de laadvloer omvalt moet er op de bouw een vlakke en stevige ondergrond zijn. Vaak zijn rijplaten nodig om veilig te kunnen werken. Let vooral ook op geroerde grond van sleuven e.d.